Odstraňovanie machu, sadzí a bežných nečistôt pomocou vysoko tlakového čističa, bez použitia čistiacich prostriedkov.

Typ zariadenia: HD 6/12-4C