Zametanie kovového prachu a bežného vonkajšieho znečistenia.
Typ zariadenia: KM 105/100 R G