EASY!FORCE obdržala cenu

Cena sa udeľovala tento rok v dvoch etapách. Najprv boli udelené víťazné ceny medzi všetkými produktami, ktoré boli schválené do súťaže. V predvečer EuroTier, 14. novembra, boli ocenení a predstavení víťazi strieborných a zlatých medailí. Celkom bolo do súťaže Novinky 2016 schválených 251 žiadostí.