Meranie spotreby vzduchu

Z celkových nákladov na výrobu stlačeného vzduchu predstavuje zhruba 70 % elektrická energia. Atlas Copco sa z tohto dôvodu zameriava hlavne na energetickú efetivitu výrobkov a optimalizáciu systému stlačeného vzduchu. Náš školený personál vykonáva meranie spotreby stlačeného vzduchu priamo u zákaznika. Na základe výsledkov merania sa urobí analýza a následne navrhne najefektívnejši stroj pre danú prevádzku.