Nová rada odvádzačov kondenzátu OSS

Atlas Copco uviedla na trh nový odvádzač kondenzátu OSS, pomocou ktorého rozširuje svoje portfólio produktov na čistenie kondenzátu pre použitie s kompresormi s nižším prietokom vzduchu.

Stlačený vzduch pripravený kompresormi so vstrekovaním oleja obsahuje malé množstvo oleja. Pri chladení vzduchu v dochladzovači a v chladiacom sušiči (ak je k dispozícii) sa vytvára kondenzát s obsahom oleja.

Jednotka OSS je zariadenie na spracovanie kondenzátu navrhnuté na oddelenie väčšiny tohto oleja od kondenzátu a na jeho absorbovanie vo filtroch, čím predchádza znečisteniu životného prostredia. Kondenzát prechádza dvoma typmi adsorpčných médií vnútri odlučovača, aby sa zaistila jeho optimálna filtrácia.