Systémy na čistenie áut

Portálové umývacie linky pre osobné autá / malé vozidlá

Portálové umývacie linky – čisté výsledky pri súkromných a firemných osobných autách Umývacie linky Kärcher umývajú hospodárne a premyslene. Pre predajne automobilov, čerpacie stanice, umývacie centrá, hotely a supermarkety.

 

Samoobslužné stroje

Samoobslužné prístroje – výkonné a efektívne v samoobslužnej prevádzke Kompletný program Kärcher pre umývanie osobných áut v samoobslužnej prevádzke. Pre profesionálnych prevádzkovateľov či ako doplnková služba na čerpacích staniciach, v autopredajniach alebo autoservisoch.

 

Umývacie linky pre úžitkové vozidlá

Zariadenia na umývanie úžitkových vozidiel – profesionálna starostlivosť o veľkých spoločníkov S programom zariadení na umývanie úžitkových vozidiel spĺňa Kärcher požiadavky a podmienky najrozličnejších typov vozidiel.

 

Recyklácia vody

Recyklácia vody – úprava odpadovej vody podľa predpisov. Odpadová voda vznikajúca v umývacích linkách a vysokotlakových čističoch sa dá pomocou recyklačných zariadení Kärcher opäť využiť. Tým sa ušetrí čistá voda za dodržania zákonných ustanovení.